Αναλγησία (ηθική)

Η αδιαφορία για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και η προκλητική απουσία διάθεσης για έμπρακτη συμπαράσταση σ’ αυτούς.

Συνώνυμο: Αδιαφορία
Δεν συνάδει με: Ανθρωπισμό, ανθρωπιά, φιλανθρωπία, εθελοντισμό, φιλαλληλία

Ανθρωπισμός

Η ευαισθητοποίηση του ανθρώπου απέναντι στα προβλήματα των συνανθρώπων του και η έμπρακτη και ποικιλότροπη συμπαράστασή του σ’ αυτούς.

Ο ανθρωπισμός εκδηλώνεται συνήθως με μορφή φιλανθρωπίας ή/και εθελοντισμού.

Συνώνυμο: ανθρωπιά
Δεν συνάδει με: ηθική αναλγησία, απάθεια, αδιαφορία  

Πολιτισμικός αναλφαβητισμός

Η άρνηση ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής ομάδας να γνωρίσει και να σεβαστεί τα ιδιαίτερα στοιχεία (γλώσσα, αξίες, παραδόσεις, ιστορία, θρησκεία) που συνιστούν την πολιτισμική ταυτότητα άλλων λαών.

Ο πολιτισμικός αναλφαβητισμός οδηγεί συνήθως στην έλλειψη ανεκτικότητας και ενδεχομένως στον ρατσισμό.

Τηλεοπτικός αναλφαβητισμός

Η αδυναμία του ανθρώπου να αναλύσει κριτικά τα μηνύματα των τηλεοπτικών εικόνων και να ανιχνεύσει σ’ αυτά την προπαγάνδα, τη λογοκρισία και τη μεροληψία στην παρουσίαση τόσο των ειδήσεων όσο και στο σχολιασμό της δημόσιας ζωής.

Συμμετοχή στα κοινά

Η έμπρακτη –άμεση ή έμμεση– παρέμβαση των πολιτών στη δημόσια ζωή, με σκοπό την προβολή των αιτημάτων τους και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και τη χώρα τους.